Dictionary Features

  • English/magyar
  • Difficulty: 1
  • Word Count: 12
  • Tag Count: 1
  • Type: Type Sentence
  • Version: 1
  • Downloaded: 2
Add to wishlist

Publisher Data

Várnai

Angol 12 tétel m

Back to search

About the dictionary

Angol 12 tétel m

Teaser

English magyar Tags
I am a web developer Webfejlesztő vagyok, a12m
What is cool and innovative today may be considered boring tomorrow. Ami ma hűvös és innovatív, holnap unalmas lesz. a12m
I want to present some webpage layout templates. Szeretnék bemutatni néhány weboldal elrendezési sablont. a12m
our business partner would like üzleti partnere szeretné a12m
of arrangement he would like. az elrendezést, amit szeretne. a12m
The orderer should decide what kind A megbízónak el kell döntenie, hogy milyen a12m
things are usually changing at a quick speed. a dolgok általában gyors sebességgel változnak. a12m
But innovation is not always good. De az innováció nem mindig jó. a12m
a new webpage to a new service. egy új weboldal egy új szolgáltatáshoz. a12m
Developers often need to keep up with everything. A fejlesztőknek gyakran mindent meg kell tartaniuk. a12m